Flugtvej og markering håndskåret og tilpasset til belægning, for at markere branddør (Fitnesscentrer)